CONTACTS
Tbilisi, Vashlovani 3

E-mail: studio@svoyasvoya.com
Telegram @studiosvoya
Instagram @svoyasvoya


8STORE
Saint-Petersburg, 8-10 Kazanskaya st.


Hlebspace store
Moscow, Novodmitrovskaya st. 1/1E-mail: studio@svoyasvoya.com
Telegram @studiosvoya
Instagram @svoyasvoyaself-employed Vlasenko Antonina
TIN 504229252464